พักระหว่างเซทกี่นาทีดี ?

พักเซท กี่นาทีดี?

การพักระหว่างเซทเป็นเวลานาน เช่น 2 หรือ 3 นาที ทำให้คุณสามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการยกได้ และแน่นอนนำไปสู่การเพิ่มขนาดของมัดกล้ามเนื้อและความแข็งแรง อย่างไรก็ตามหากเปลี่ยนมาเป็นพักแค่ 1 นาทีต่อเซทพบว่ามีการผลิตฮอร์โมนเพื่อไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น

งานวิจัยของ Buresh R, Berg K, และ French J.* พบว่าการระยะเวลาพัก 60 วินาที และ 150 วินาที นั้นไม่มีผลแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้าน การเพิ่มกล้ามเนื้อ และ ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การศึกษาพบว่า ในช่วงสัปดาห์แรกๆการพักเซต 60 วินาทีมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อมากกว่าในกลุ่มที่พักเซต 150 วินาที แต่ความแตกต่างนั้นค่อยๆลดน้อยลงจนมีค่าที่เท่าๆกันในหลายๆสัปดาห์ถัดมา

ดังนั้นการพักระหว่างเซทที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วง 60 วินาที ถึง 90 วินาที แต่ถ้าหากพักเพียงแค่นี้ทำให้เราไม่มีแรงเล่นเซทถัดไป อาจเพิ่มเวลาพักอีกเป็น 120 วินาที หรือพักจนคิดว่าทำเซทถัดไปไหว ไม่ใช่พักให้หายเหนื่อยนั้นเอง

สอบถามโปรโมชั่น / สั่งซื้อสิ้นค้า / สอบถามข้อมูล

”สินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน มีการรับประกัน พร้อมให้บริการหลังการขาย มีอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทย”

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่