เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง

MULTI HYPEREXTENSION

IT7007

ขนาดเครื่อง : 75 x 131 x 90 ซม.
น้ำหนักเครื่อง : 43.5 กก. หรือ 95 ปอนด์
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 48.7 กก. หรือ 107 ปอนด์

แชร์สินค้า

Facebook
Skype
Telegram
Email

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง

ขนาดเครื่อง : 75 x 131 x 90 ซม. น้ำหนักเครื่อง : 43.5 กก. หรือ 95 ปอนด์ น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 48.7 กก. หรือ 107 ปอนด์