UTILITY BENCH

SL7022

ขนาดเครื่อง : 119.1 x 63 x 82.2 ซม.
น้ำหนักเครื่อง : 27.8 กก. หรือ 61 ปอนด์
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 33.3 กก. หรือ 73 ปอนด์

แชร์สินค้า

Facebook
Skype
Telegram
Email

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

UTILITY BENCH

ขนาดเครื่อง : 119.1 x 63 x 82.2 ซม. น้ำหนักเครื่อง : 27.8 กก. หรือ 61 ปอนด์ น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 33.3 กก. หรือ 73 ปอนด์