อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่แบบใช้น้ำหนักจากภายนอก

SHOULDER PRESS

MUS-DH003

ที่เก็บแผ่นน้ำหนัก : มีแกนเหล็กไว้เก็บแผ่นน้ำหนักข้างละ 1 แกน
ขนาดเครื่อง : กว้าง 176 ซม. ยาว 155.8 ซม. สูง 148.7 ซม.
น้ำหนักเครื่อง : 154 กิโลกรัม หรือ 339 ปอนด์

แชร์สินค้า

Facebook
Skype
Telegram
Email

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่แบบใช้น้ำหนักจากภายนอก

ที่เก็บแผ่นน้ำหนัก : มีแกนเหล็กไว้เก็บแผ่นน้ำหนักข้างละ 1 แกน ขนาดเครื่อง : กว้าง 176 ซม. ยาว 155.8 ซม. สูง 148.7 ซม. น้ำหนักเครื่อง : 154 กิโลกรัม หรือ 339 ปอนด์