โฮมยิม 4 สถานี

Multi 4 Station

MONTERFORCE POWER N304

ชุดน้ำหนัก : High Low Pull = 60 kg
: Chest Fly = 120 kg
: Leg Press = 120 kg
: Horizontal and Parallel Bar = Without weight stack
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด : 150 กก. หรือ 330 ปอนด์
ขนาดเครื่อง : 327.6 x 279.5 x 222 ซม.
น้ำหนักเครื่อง : 703.9 กก.

แชร์สินค้า

Facebook
Skype
Telegram
Email

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โฮมยิม 4 สถานี

ชุดน้ำหนัก : High Low Pull = 60 kg
: Chest Fly = 120 kg
: Leg Press = 120 kg
: Horizontal and Parallel Bar = Without weight stack
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด : 150 กก. หรือ 330 ปอนด์
ขนาดเครื่อง : 327.6 x 279.5 x 222 ซม.
น้ำหนักเครื่อง : 703.9 กก.